Защита и поверителност на личните данни

ЗАЩИТА  И ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ  ДАННИ


1. ТУРОПЕРАТОРЪТ е регистриран администратор на лични данни, вписан в Регистъра на администраторите на лични данни и защитава информацията за клиентите, станала му известна по повод покупка на някой от продуктите му и сключване на договор за определена услуга, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2 .Туроператорът обработва лични данни на Пътуващите/ Потребителите си, за да предоставя продуктите и услугите, които са заявили и които ползват, за да изпълнява договорните и преддоговорни задължения и да се ползва от правата и задълженията по договора, например телефон, имена, при необходимост  данни от документ за самоличност, контакт, електронни адреси за кореспонденция.

3ТУРОПЕРАТОРЪТ с използва информацията единствено за целите на договорните отношения между страни

Със заявяването и сключването на договор или получаването на резервация ваучер или друга туристическа услуга без сключването на договор ПОТРЕБИТЕЛЯТ разрешава да му бъдат изпращани на обявения от него електронен адрес лични, рекламни или други търговски съобщения от ТУРОПЕРАТОРА, както и информация за статута на възникнали вследствие ползването на сайта на ТУРОПЕРАТОРА  правоотношения. В съответствие с правилата на закона ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя възможност на всеки клиент да се откаже от получаването на такива съобщения.