Подаване на информация при ползване на туристически пакет

Стандартен формуляр  за предоставяна информация във връзка с туристически пакети 

Тези правила се прилагат за пакетните, организирани туристически пътувания. 

Предлагана комбинация от туристически услуги - транспорт, хотелско настаняване, екскурзии с посещение на забележителности, представлява туристически пакет по смисъла на Директивата ЕС 2015/2302.

Дружеството Панда Травел , ЕИК 130436199, носи отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет / ако ползватe такъв. 
В съответствие със законовите изисквания дружеството  Панда Травел е предприело необходимите защитни мерки за възстановяване на вашите плащания . 

В случай на несъстоятелност, дружеството „Панда Травел  “ е застарховано в ЗД "ЕВРОИНС" АД.   Застрахователят, с който ТУРОПЕРАТОРЪТ е сключил застрахователен договор Отговорност на Тур Оператора по смисъла от Закона за туризма е ЗД "Евроинс", със седалище и адрес на управление гр. София. бул. Христофор Колумб 43, номерът на застрахователната полица е № 03700100001999 . В случай че туроператорът изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат възстановени. и ако в туристическия пакет е включен транспорт – вашето връщане до началната точка на отпътуване.

Права на туриста  при ползване на туристически пакет

> Пътуващите получат цялата основна информация за туристическия пакет преди сключването на договора за туристическия пакет / ако ползват такъв.

Преди да резервирате пакетно туристическо пътуване, Туроператора ви предоставя цялата стандартна информация за пакета,:

туристическа дестинация (маршрут, дати и продължителност на резервацията, трансфери, посещения или екскурзии)
списък на включените услуги
> данни за контакт с организатора на пакетното туристическо пътуване,
>обща цена, с  вкл всички данъци,  когато е приложимо, всички допълнителни такси,
> Телефони за връзка с Туроператора: в работни дни от 10.30 ч. до 18:30 ч.: 02/981 54 43, 02 986 51 51, 0 879 36 76 70
> Кординационен телефон за спешна връзка  0 879 36 76 70 освен ако не е предоставен друг  преди пътуването , в зависимост от конкретното пътуване на всеки клиент. 
> информация за паспортните и визовите изисквания, ако има такива

>  Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице, след  писмено предизвестие в изискуем срок, съгласно  условията на контрагента на туроператора по съответната оферта,  и готовност за евентуално заплащане на възникналите допълнителни разходи, вследствие на промяната, искана от тях.

> Цената на туристическия пакет може да се увеличава единствено при нарастване на специфични разходи (цените на горивото), когато това е  предвидено в договора,

не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Когато увеличението на цената надвишава 8 на сто от цената по договор на туристическия пакет, пътуващият може да  се откаже от пътуването и договора да се прекрати двустранно .

> Пътуващите могат да прекратят договора без да плащат такса за прекратяването му и да получат пълно възстановяване на всички плащания при съществена промяна на някой от основните елементи на туристическия пакет, различен от цената/ напр  промяна на дестинацията или броя на нощувките.

> Когато, преди започване на изпълнението на туристическия пакет, отговорният за туристическия пакет търговец анулира туристическия пакет, пътуващите имат право да получат обратно платените от тяхно име суми, или ако е подходящо -  обезщетение.

> Преди започване на изпълнението на туристическия пакет, пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване на договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със сигурността на мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат  туристическия пакет.

>Пътуващите могат по всяко време, преди започване на изпълнението на туристическия пакет, да прекратят договора - срещу подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора. информация  за условия на плащане, информация за това как да прекратите договора преди началото на пакетното туристическо пътуване, като заплатите подходяща такса за прекратяването, информация за анулации и условия за отмяна на пътуването

> Когато след започване на изпълнението на туристическия пакет, съществени елементи от него не могат да бъдат предоставени съгласно договорa, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни услуги без допълнителни разходи. Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяване , когато услугите не са предоставени в съответствие с договора и това съществено засяга изпълнението на туристическия пакет,. 
Пътуващият има право на обезщетение за претърпени вреди, в случай че туристическите услуги не са предоставени  в съответствие с договора .

> Туроператорът трябва да окаже съдействие, когато пътуващият изпадне в затруднение,  освен във случаите на виновно причинени нарушения, в разрез с местните порядки и законодателство .
Например ако имате здравословни проблеми или изгубите паспорта си, организаторът трябва да ви окаже помощ, например да ви предостави информация за здравните услуги или за консулската помощ, а също така да ви помогне  с информация да намерите алтернативни начини за пътуване, ако се налага.

Тези правила се прилагат за пакетните туристически пътувания. не се отнасят до самостоятелни и индивидуални услуги (резервация за настаняване, или полет, или ферибот,  които са резервирани отделно),


Общи условия>>>